ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง (1 วัน)

ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง (วัน)

     หมู่เกาะที่สวยงามที่สุดในทะเลอ่าวไทย ได้รับสมญานามว่า อ่างทองของอ่าวไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับรายการทัวร์แบบเช้าไปเย็นกลับของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะสมุย

     เรือสำราญ "ไฮซีย์ทัวร์" ขอเชิญท่านท่องทะเลอ่าวไทย สัมผัสธรรมชาติของเมืองร้อยเกาะ ชมมวลหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายอย่างงดงาม บนพื้นทะเลสีครามและความมหัศจรรย์ของทะเลสาบสีเขียวมรกต ทะเลใน ด้วยบริการอันประทับใจ

รายละเอียดการเดินทาง

     07.30: รถตู้รับท่านจากโรงแรมที่พักสู่ท่าเรือหน้าทอน

     08.30: เรือสำราญ "ไฮซีย์ทัวร์" ออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอนสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ช่วงเช้าเรามีบริการ ชา กาแฟ ขนมปัง ผลไม้ ไว้บริการท่านบนเรือ

     09.30: เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง "เกาะวัวตาหลับ" ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยานฯ ที่จุดนี้ท่านสามารถขึ้นชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนพื้นทะเลสีคราม หรือชมหินงอกหินย้อยภายใน "ถ้ำบัวโบก" จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดดบนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชายหาด

    12.30: รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมผลไม้

    13.30: ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทยที่ "เกาะแม่เกาะ" เป็นทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการัง ท่านที่มีกิจกรรมพายเรือคายัค จะเริ่มพายคายัคชมความงามของแก่งหิน ลอดถ้ำ สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของมวลหมู่เกาะอย่างใกล้ชิด จากนั้นก็เข้าชม "ทะเลใน" และสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการังตามอัธยาศัย ก่อนอำลาหมู่เกาะอ่างทอง

    15.30: ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ ระหว่างทางเรามีบริการ เครื่องดื่มเย็น ๆ และขนม บนเรือ 

    17.00: ถึงท่าเรือหน้าทอน มีรถตู้ปรับอากาศส่งท่านถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

     ท่านสามารถซื้อบริการได้อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

     โปรแกรม 1: ดำน้ำตืัน ดูปะการัง/ Snorkeling & SighSeeing Tour

     โปรแกรม 2: พายเรือคะยัค ดำน้ำตื้นดูปะการัง/ Kayaking & Snorkeling & SighSeeing Tour

อัตราค่าบริการ

    โปรแกรม 1: ดำน้ำตืัน ดูปะการัง/ Snorkeling & SighSeeing Tour

          ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 1,100 บาท

          เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 600 บาท

    โปรแกรม 2: พายเรือคะยัค ดำน้ำตื้นดูปะการัง/ Kayaking & Snorkeling & SighSeeing Tour

         ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 1,650 บาท

         เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 900 บาท

ราคาแพคเกจรวม

     ค่ารถรับส่งโรงแรม ท่าเรือหน้าทอน

     ค่าโดยสารเรือไปกลับ ค่าเรือหางยาวเข้าชมอุทยานฯ

     อาหารว่างตอนเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่างช่วงบ่าย

     ค่ามัคคุเทศก์บริการนำเที่ยวตลอดเส้นทาง

     อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ ประกันภัย

ราคาแพคเกจไม่รวม

     ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย) ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาทต่อท่าน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ

     ไฮซีย์ทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสมตามสภาพอากาศ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ.