อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

     หมู่เกาะที่สวยงามที่สุดในทะเลอ่าวไทยได้รับสมญานามว่า “อ่างทองของอ่าวไทย” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับรายการทัวร์แบบเช้าไปเย็นกลับของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะสมุย

     หมู่เกาะอ่างทองประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 42 เกาะอยู่ห่างจากเกาะสมุยทางทิศตะวันตก 25 กม. ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่ 2 เมื่อ พศ. 2523 ครอบคลุมเนื้อที่ 102 ตร.กม. (เป็นน้ำทะเลถึง 84 ตร.กม.) เกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมไปได้แก่ เกาะพะลวย เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะหินดับ เกาะนายพุด และเกาะท้ายเพลา

     สภาพของเกาะส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูนสูงชัน (ยกเว้นเกาะพะลวย) จุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเลปานกลางราว 396 ม. อยู่ในเขตน้ำตื้นใกล้ฝั่งมีความลึกเฉลี่ย 8-10 ม. ได้รับอิทธิพลของตะกอนจากแม่น้ำน้ำตาปีสูง ทำให้น้ำทะเลมีความโปร่งใสน้อย แนวหน้าผาสูงชันบริเวณชายฝั่งมีถ้ำและโพรงหิน บางแห่งเป็นอุโมงค์ยาว และเป็นที่ทำรังของนกนางแอ่น ผืนป่าดงดิบแล้งครอบคลุมพื้นที่เกาะขนาดใหญ่ บริเวณไหล่เขาและตามร่องลำธารมีพันธุ์ไม้หายาก คือ กล้วยไม้นารีช่องอ่างทอง ซึ่งพบเฉพาะบนเกาะวัวตาหลับและเกาะสามเส้า

     ภูมิประเทศเต็มไปด้วยเขาหิน ปูนสูงชัน สัตว์ที่อาศัยอยุ่ส่วนใหญ่จึงมีขนาดเล็ก เช่น เต่าตนุ งูเหลือม นกแก๊ก เหยี่ยวแดง ลิงแสม รวมทั้งค่างแว่นถิ่นใต้ สัตว์ป่าที่พบเฉพาะบนเกาะวัวตาหลับเพียงแห่งเดียว

เกาะวัวตาหลับ

     มีขนาดใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจุดพักแรม จากชายหาดที่ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าวสามารถเดินไปยังถ้ำบัวโบก ซึ่งมีหินงอกหินย้อยรูปร่างคล้ายบัวตูมคว้ำ (ที่มาของชื่อถ้ำ) ที่งดงามแปลกตา และที่พลาดไม่ได้คือ การปีนป่ายเขาหินปูนสูงชัน 450 ม. ไปยังจุดชมวิวเพื่อชมความงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่ตั้งเรียงรายท่ามกลางผืนน้ำสีคราม อยู่ด้านเหนือของอุทยาน มีหาดทรายขาวสะอาดเงียบสงบ เป็นจุดดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง บริเวณรอบเกาะหินดับยังมีแนวหินรูปร่างสวยงามน่าชม

ทะเลใน

     แอ่งน้ำธรรมชาติสีมรกตขนาดใหญ่ กว้าง 250 ม. ยาว 350 ม. เป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะแม่เกาะ ทะเลใน โอบล้อมด้วยเขาหินปูน มีอุโมงค์ใต้น้ำเชื่อมต่อกับทะเลเปิด สันนิษฐานว่าเกิดจากการยุบตัวของหินปูนทำให้ส่วนยอดจมหายไป จากจุดชมวิวสูงสุดจะมองเห็นทัศนียภาพของทะเลในโดยรอบและทะเลเปิดอย่างชัดเจน

เกาะท้ายเพลา เกาะวัวกันตังและเกาะหินดับ

     อยู่ด้านเหนือของอุทยาน มีหาดทรายขาวสะอาดเงียบสงบ เป็นจุดดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง บริเวณรอบเกาะหินดับยังมีแนวหินรูปร่างสวยงามน่าชม

เกาะสามเส้า

     รอบเกาะเป็นป่าปะการังและดอกไม้ที่สวยงามจุดดำน้ำตื้นอยู่ทางฝั่งตะวันออก มีสะพานหินโค้งยื่นออกไปในทะเลถือเป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติสรรค์สร้างไว้อย่างงดงาม

กิจกรรมและการเดินทาง

     นอกจากว่ายน้ำและดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น การพายเรือคายักสำรวจตามถ้ำต่าง ๆ หนึ่งในโปรแกรมทัวร์แบบวันเดียวก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง

     ส่วนที่พักทางอุทยานแห่งชาติมีทั้งที่เป็นเรือนพัก/เต็นท์และร้านค้าสวัสดิการไว้บริการ แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมซื้อทัวร์แบบเช้าไปเย็นกลับของบริษัทท่องเที่ยวเอกชน

     หากต้องการพักแรมบนเกาะ ควรสอบถามที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง โทร. 077-288- 992077- 286-025 แฟ็กซ์ 077-286-558 และศูนย์บริการท่องเที่ยวบนเกาะวัวตาหลับ 077-480-222 หรือที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ 02-501-077702-579-6666