เกาะพะงัน

เกาะพะงัน

          อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพะงัน ตั้งอยู่ในท้องที่ ต.เกาะพะงัน ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ห่างจากฝั่ง จ.สุราษฎร์ธานี 80 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 231 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บนเกาะพะงัน..

         ภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ มีที่ราบตามหุบเขาและบริเวณอ่าวต่าง ๆ รอบเกาะยอดเขาหราเป็นยอดเขาสูงสุด พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของเกาะพะงัน ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ได้แก่ เกาะพะงัน เกาะแตนอก เกาะแตใน เกาะม้า เกาะตุ้งกู กาะตุ้งกา หมู่เกาะว่าว และหินใบ ห่างจากเกาะพะงันไปทางทิศเหนือประมาณ 30 กม. ในเขตอุทยานฯ มีพันธุ์ไม้มากมายทั้งไม้ป่าดงดิบชื้น ไม้ป่าดงดิบแล้งและป่าเขาหินปูนจึงเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด.

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 

น้ำตกธารเสด็จ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะพะงันห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 25 กม. ชาวเกาะพะงันถือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีประวัติศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเคยเสด็จประพาสหลายรัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสน้ำตกธารเสด็จรวม 14 ครั้ง.

อ่าวธารเสด็จ เป็นอ่าวติดต่อกับน้ำตกธารเสด็จมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบติดกับชายทะเล เนื้อที่ประมาณ3 ไร่เศษเป็นหาดทรายที่สวยงามและน้ำทะเลใสสะอาด เหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำ.

น้ำตกแพง เป็นที่นิยมเข้าไปเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใน เป็นน้ำตกที่เกิดจากเทือกเขาบริเวณบ้านมะเดื่อหวานไหลจากหน้าผาสูงมีความสวยงามมาก มีหลายชั้นและมีน้ำไหลตลอดปี.

จุดชมทิวทัศน์โดมศิลา เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะอ่างทองเกาะเต่าเกาะพะงัน และเกาะสมุยได้อย่างชัดเจน และเป็นจุดพระอาทิตย์ตกที่มีความสวยงามมากห่างจากน้ำตกแพงประมาณ 300 ม.

การเดินทาง

         อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน อยู่ห่างจากตัวเมือง จ. สุราษฎร์ธานีราว 80 กม. สามารถนำรถยนต์ลงเรือเฟอรี่ที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ได้ถึงท่าเรือท้องศาลา อ.พะงัน เลี้ยวขวาไปตามถนนท้องศาลา-หาดริ้น ประมาณ 3 กม. ถึงบ้านใต้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนบ้านใต้-ท้องนายปาน ไปประมาณ 9 กม. ถึงบ้านท้องนา เลี้ยวขวาผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ถึงที่ทำการอุทยานฯ

แหล่งที่มาของข้อมูล:  สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หมู่เกาะอ่างทอง