การเดินทาง

การเดินทาง

          การเดินทางสู่เกาะสมุยในปัจจุบันสะดวกสบายและรวดเร็วกว่าในอดีตมาก ทั้งยังมีให้เลือกหลายวิธีสำหรับคนมีเวลาน้อยอาจเลือกนั่งเครื่องจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่เกาะสมุยซึ่งใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษ ส่วนคนที่พอมีเวลาอาจเลือกใช้บริการรถประจำทางปรับอากาศหรือรถไฟจากกรุงเทพฯสู่เกาะสมุยก็ได้บรรยากาศอีกแบบ หากเลือกเดินทางโดยรถยนต์หรือรถไฟ เมื่อมาถึงท่าเรือดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักท่องเที่ยวสามารถนำรถยนต์ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปขับบนเกาะได้สบาย ๆ

รถยนต์ส่วนตัว

          จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (สายพุทธมณฑล) ผ่าน จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อถึงชุมพรเปลี่ยนมาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน อ.หลังสวน ถึง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี แล้วเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 401 ผ่าน อ.เมือง อ.กาญจนดิษฐ์ เข้าสู่ อ.ดอนสัก เพื่อไปลงเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรือดอนสัก นักท่องเที่ยวสามารถนำรถยนต์ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปขับบนเกาะสมุยได้

บริษัทที่เปิดให้บริการเรือเฟอร์รี่มี 2 บริษัท คือ    

          บริษัท ราชาเฟอร์รี่ จำกัด เรือออกจากท่าดอนสัก เที่ยวแรกเวลา 05.00 น. เที่ยวสุดท้าย 19.00 น. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 077-423-190-1

          บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด เรือออกจากท่าดอนสัก (ถึงก่อนท่าเรือราชาเฟอร์รี่) ทุกชั่วโมง เที่ยวแรก 05.00 น. เที่ยวสุดท้าย 19.00 น. ใช้เวลา 1.30 ชม. ชม. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ท่าเฟอร์รี่ดอนสัก โทร.077-251-150 ท่าเรือเกาะสมุย โทร.077-426-000

รถโดยสารประจำทาง

กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี

          การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังสุราษฎร์ธานี มีหลายบริษัทให้เลือกใช้บริการทั้งรถยนต์โดยสารรถธรรมดาและรถวีไอพี จุดรับส่งผู้โดยสารอยู่ที่สถานีขนส่งท่ากูบ ดังรายชื่อต่อไปนี้

          บริษัทขนส่ง จำกัด 077-200-031-3

          สมบัติทัวร์ 077-273-666

          กรุงสยามทัวร์ 077-286-506

          เมืองใต้ทัวร์ 077-282-091

          ไทยเดินรถทัวร์ 077-273-937

          นครศรีทัวร์ (สุราษฎร์ธานี) 077-272-243

          โชคอนันต์ทัวร์ 077-281-930

          ทรัพย์ไพศาลทัวร์ 077-281-930

          สมุยทัวร์ 077-282-352

กรุงเทพฯ – สมุย

การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังเกาะสมุยมีให้เลือกหลายวิธี บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น 1 หรือชั้น 2 สถานีต้นทางอยู่ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่กรุงเทพฯ (สถานีขนส่งเกาะสมุยมีต้นทางอยู่ใกล้ท่าเรือหน้าทอน) ใช้เวลาตลอดการเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง มีเปิดให้บริการ คือ

    1. บริษัทขนส่ง จำกัด กรุงเทพฯ โทร. 02-435-1199, 02-435-1200 เกาะสมุย 077-420-765

          2. บริษัทโสภณทัวร์ จำกัด กรุงเทพฯ โทร. 02-435-5023 สุราษฎร์ธานี 077-281-110, 077-273-666 เกาะสมุย 077-420-275

          3. บริษัทส่งเสริม ทราเวล ถ.ข้าวสาร บางลำพู กรุงเทพฯ ราคาตั๋วคิดรวมค่ารถปรับอากาศวีไอพีและค่าเรือ (เรือด่วนส่งเสริมฯ) รถออกจากลานจอดรถข้างกองสลากฯ ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ สอบถามโทร 02-280-7897

สุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย

มีรถโดยสารประจำทางธรรมดาและปรับอากาศของบริษัทสมุย ทัวร์ รถออกจากสำนักงานบริษัทในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี และรถประจำทางของบริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด จอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันหน้าวัดธรรมบูชา

รถไฟ

ผู้ที่เดินทางมายังสุราษฎร์ธานีจะต้องลงรถไฟที่สถานีปลายทางพุนพิน ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 12 กม. บริการของการรถไฟฯ มีทั้ง ตู้โดยสารธรรมดา แบบที่นั่งปรับอากาศ ตู้นอนทั้งพัดลมและปรัรบอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชม. เมื่อถึงสถานีพุนพิน ต้องนั่งรถโดยสารปรับอากาศต่อไปยังท่าเรือเพื่อไปเกาะสมุย รถจอดรอรับผู้โดยสารที่หน้าสถานีรถไฟ มีให้เลือกใช้บริการ 2 บริษัท คือ บริษัทส่งเสริมทราเวล จำกัด หรือ บริษัท พันทิพย์ จำกัด โทร. สุราษฎร์ธานี 077-272-230, 272-906, เกาะสมุย 077-421-221-2 รถออกจากหน้าสถานีรถไฟ 07.00, 08.00 น.

เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทาง ควรเลือกเที่วรถไฟที่สัมพันธ์กับเวลาเรือ แนะนำให้ใช้บริการรถเร็วขบวนที่ 167 กรุงเทพฯ –กันตัง รถด่วนขบวนที่ 85 กรุงเทพฯ –นครศรีธรรมราช หรือสปรินเตอร์ ขบวนที่ 39 กรุงเทพฯ –สุราษฎร์ธานี สอบถามได้ที่ สถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) 02-223-3762, 02-220-4334 สถานีพุนพิน 077-311-213 หรือสอบถามตารางรถไฟ 1690

การเดินทางข้ามฟากสู่เกาะสมุย

นอกจากเรือเฟอร์รี่ยังมีเรือด่วนและเรือนอนบริการข้ามฟากจากสุราษฎร์ธานีมายังเกาะสมุยทุกวัน

เรือด่วน

          1. บริษัทส่งเสริมทราเวล จำกัด มีเรือด่วนสุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย บริการวันละ 1 เที่ยว ออกจากท่าเรือท่าทอง โทร 077-289-894 (ปากแม่น้ำตาปี) 08.00 น. เกาะสมุย-สุราษฎร์ธานี 2 เที่ยว ออกจากหน้าทอน 13.30 น. ถึงท่าเรือดอนสัก 16.30 น. กรุงเทพฯ โทร. 02-280-7897 เกาะสมุย โทร. 077-420-157 

          2. บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด มีเรือด่วนสุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย วันละ 2 เที่ยว สอบถาม โทร. 077-471-176 

เรือนอน สุราษฏร์ธานี-เกาะสมุย

บริการวันละ 1 เที่ยว ออกจากท่าเรือบ้านดอน 23.00 น. ถึงเกาะสมุย 05.00 น. เที่ยวกลับออกจากเกาะสมุย 21.00 น. ถึงสุราษฎร์ธานี 04.00 น. สอบถามเพื่อเติมที่ท่าเรือบ้านดอน โทร. 077-284-928

เครื่องบิน

บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด มีเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ, หัวหิน, พัทยา, ภูเก็ต และสิคโปร์สู่เกาะสมุยทุกวัน จากสนามบินเกาะสมุยมีรถบริการส่งถึงที่พัก สอบถามและสำรอบงที่นั่งที่ Call Center 1771

การเดินทางภายในเกาะ

รถสองแถว

มีเส้นทางวิ่งประจำบริการรอบเกาะ คิดค่าโดยสารตามระยะทาง (สายหน้าทอน-เฉวง และสาย หน้าทอน-ละไม ค่าโดยสารคนละ 80 บาท) แต่หลังเวลา 18.00 น. จะคิดค่าโดยสารแบบเช่าเหมาตามระยะทาง ซึ่งไม่มีราคาแน่นอนตายตัว ฉะนั้นควรต่อรองราคากับคนขับก่อน

รถแท็กซี่ มิเตอร์

            รถยนต์โดยสารปรับอากาศขึ้นป้ายว่า “แท็กซี่-มิเตอร์ “ ก็จริงแต่กลับคิดค่าบริการรับ-ส่งผู้โดยสารรอบเกาะเหมาตามระยะทางโดยไม่ใช้มิเตอร์ ควรต่อรองราคากับคนขับก่อน

รถจักรยานยนต์รับจ้าง

            คิวรถอยู่ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ทั่วเกาะ รวมทั้งที่ท่าเรือหน้าทอนและท่าเรือเฟอร์รี่ ค่าโดยสารคิดตามระยะทางตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป แต่ถ้าระยะทางไกล ๆ และไม่รีบร้อนนัก ควรใช้บริการรถสองแถวประจำทางประหยัดและปลอดภัยกว่า

รถเช่า

            การเช่ารถขับเที่ยวเองเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพราะให้รสชาติการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยมากที่สุด บริการให้เช่ารถจึงมีมากมายทั่วเกาะ โดยมีให้เลือกตั้งแต่จักรยานเสือภูเขา จักรยานยนต์ 100 ซีซี มอเตอร์ครอสไปจนถึงรถจิ๊ปขับเคลื่อนสี่ล้อโดยคิดค่าเช่าเป็นรายวันไม่รวมค่าน้ำมัน.