ก่อนไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

ก่อนไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

     ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติโดยละเอียด เช่น สภาพอากาศ การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมนันทนาการ กฎระเบียบ และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อที่ท่านจะได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ คือระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ของทุกปี แม้จะเป็นหน้าแล้ง แต่ก็ยังจะมีฝนอยู่บ้าง ดังนั้น นอกจากจะร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะช่วงกลางวัน โอกาสที่จะผจญกับฝนก็สูงมากเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับที่จะเตรียมมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ก็คือ

  เสื้อกันฝนหรือร่ม เลือกที่มีขนาดเหมาะสมในการพกพา

  เสื้อผ้า ไม่ควรหนาเกินไปพร้อมที่จะเปียกและแห้งง่าย

  เสื้อกันหนาว โดยเฉพาะยามค่ำคืน มีลมโกรกและอากาศเย็นไม่น้อย

  รองเท้าแบบยางและมีที่รัดส้น พร้อมที่จะเปียก

  ยาประจำตัว

..ช่วยกันคนละไม้คนละมือ...เมื่อถึงอุทยานแห่งชาติแล้ว..

ไม่ควรส่งเสียงดัง เป็นการรบกวนสัตว์ป่าและผู้อื่น ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันการแสวงหาความสงบในอุทยานแห่งชาติ

ไม่ขีดเขียนในที่ต่างๆ เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดทัศนะอุจาดแล้วยังเป็นการประจานนิสัยของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี

ไม่เก็บพืช ดอกไม้ จับสัตว์ และสิ่งต่างๆ ออกจากอุทยานแห่งชาติ เพราะทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นอยู่ในธรรชาติซึ่งทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการชื่นชม

ทิ้งขยะในถังขยะที่ทางอุทยานแห่งชาติจัดเตรียมไว้ และจะดียิ่งขึนถ้าช่วยกันเก็บขยะที่พบเห็นตามสถานที่หรือเส้นทางท่องเที่ยว

ไม่นำภาชนะที่ทำด้วยโฟมเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการควบคุมและลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุย่อยสลายยากทุกประเภท

งดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามารับประทานในอุทยานแห่งชาติ

ในกรณีต้องเดินป่าและค้างแรมกลางป่าต้องแจ้งขออนุญาตต่ออุทยานแห่งชาติล่วงหน้าทุกครั้ง โดยจำนวนคนที่เข้าไปใช้พื้นที่พักแรมในแต่ละจุดไม่ควรเกิน 10 คน

เดินในเส้นทางที่อุทยานแห่งชาติกำหนด และจอดยานพาหนะในจุดที่อุทยานแห่งชาติจัดไว้ให้เท่านั้น

การเข้าชมถ้ำที่มีน้ำไหลผ่านภายใน จะต้องติดต่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก่อนเข้าชม

แหล่งที่มาของข้อมูล:  สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หมู่เกาะอ่างทอง