อัตราค่าเช่ารถตู้

        ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเวย์ทราเวิล (1989) ซึ่งได้รับความไว้วางใจในการให้บริการเช่ารถนำเที่ยวแก่บริษัทตัวแทนนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วยดีเสมอมา มีความยินดีใคร่ขอแจ้งอัตราค่าบริการเช่าเหมารถตู้นำเที่ยวบนเกาะสมุยและบริเวณใกล้เคียง ดังรายการต่อไปนี้. 

อัตราค่าบริการเช่ารถตู้

อัตราค่าบริการเช่ารถตู้

บาทต่อเที่ยว

เที่ยวรอบเกาะ ครึ่งวัน (4-5) ชั่วโมง

2,000

เที่ยวรอบเกาะ เต็มวัน (7-8) ชั่วโมง

2,500

เช่าเหมาต่อวัน

3,000

รับ/ส่ง ท่าเรือเฟอร์รี่ - โรงแรม

700

รับ/ส่ง สนามบินสมุย - โรงแรม

700

รับโรงแรม - ดินเนอร์ - โรงแรม

1,300

รับ/ส่ง สนามบินสุราษฎร์ - โรงแรม

5,000

รับโรงแรมหรือสนามบิน - สนามกอล์ฟ

800

อัตราค่าเช่านี้รวม

  ค่าน้ำมันค่าระวางรถลงเรือเฟอร์รี่ค่าที่จอดรถ

อัตราค่าเช่านี้ไม่รวม

  ค่าตั๋วผู้โดยสารค่าตั๋วเข้าชมสถานที่

การชำระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเกาะสมุย

 ชื่อบัญชี หจก.ไฮเวย์ทราเวิล บุคกิ้ง (1989)

 เลขที่บัญชี 207-0-00042-0

 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเกาะสมุย

 ชื่อบัญชี หจก.ไฮเวย์ทราเวิล บุคกิ้ง (1989)

 เลขที่บัญชี 207-1-18274-1

 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ยืนยันการชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งเรามายัง

   แฟกซ์ 077-4220 245

   โทรศัพท์ 077-421285, 081-843 1533

   อีเมลล์ highsea@highseatour.com