อัตราค่าเช่าเหมาเรือ

อัตราค่าเช่าเหมาเรือ

        ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเวย์ทราเวิล (1989) ซึ่งได้รับความไว้วางใจในการให้บริการเรือนำเที่ยวแก่บริษัทตัวแทนนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วยดีเสมอมา มีความยินดีใคร่ขอแจ้งอัตราค่าบริการเช่าเรือนำเที่ยวบริเวณเกาะสมุยและหมู่เกาะใกล้เคียง ดังรายการต่อไปนี้ 

อัตราค่าเช่าเหมาเรือรถ/

 

 Vessel Service Rate

Highsea1

 

(180คน)

Highsea2

 

(100คน)

Highsea5

 

(135คน)

Highsea9

 

(100คน)

Highsea11

 

(90คน)

 

Highsea17

 

(150คน)

 

 

เกาะสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-เกาะสมุย

 

(Koh Samui-Angthong-Koh Samui)

42,000 27,000 32,000 27,000 27,000 37,000

 

เกาะสมุย-เกาะพงัน-เกาะสมุย

 

(Koh Samui -Koh Phangan-Koh Samui)

45,000 30,000 35,000 30,000 30,000 40,000

เกาะสมุย-เที่ยวรอบเกาะสมุย-เกาะแตน-เกาะมัดสุม  

 

(Koh Samui-Around the island-Koh Tan-Koh Madsum)

40,000 25,000 30,000 25,000 25,000 35,000

 

เกาะสมุย-เกาะแตน-เกาะสมุย

 

(Koh Samui-Koh Tan-Koh Samui)

37,000 22,000 28,000 22,000 22,000 32,000

 

ดอนสัก-หมู่เกาะอ่างทอง-เกาะสมุย

 

(Donsak-Angthong-Koh Samui) 

60,000 45,000 50,000 45,000 45,000 55,000

 

ดอนสัก-หมู่เกาะอ่างทอง-ดอนสัก

 

(Donsak-Angthong-Donsak) 

75,000 55,000 60,000 55,000 55,000 65,000

อัตราค่าเช่านี้รวม

    ค่าน้ำมันค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือหน้าทอนค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือเข้าอุทยาน

อัตราค่าเช่านี้ไม่รวม

    ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯค่าเรือหางยาวเล็กรับส่งผู้โดยสาร

เรื่อไฮซีย์ 1

เรือไฮซีย์ 2

เรือไฮซีย์ 5

เรือไฮซีย์ 9

เรือไฮซีย์ 11

เรือไฮซีย์ 17

การชำระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเกาะสมุย

 ชื่อบัญชี หจก.ไฮเวย์ทราเวิล บุคกิ้ง (1989)

 เลขที่บัญชี 207-0-00042-0

 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเกาะสมุย

 ชื่อบัญชี หจก.ไฮเวย์ทราเวิล บุคกิ้ง (1989)

 เลขที่บัญชี 207-1-18274-1

 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ยืนยันการชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งเรามายัง

    แฟกซ์ 077-4220 245

    โทรศัพท์ 077-421285, 081-843 1533

    อีเมลล์ highsea@highseatour.com