ไฮซีย์ทัวร์

ไฮเวย์ทราเวิล 

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 11/15 หมู่ 3 ถนนทวีราษฎร์ภักดี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140 ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2530 เปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว.

ประเภทกิจการ : เราเป็นผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว (ใบอนุญาตท่องเที่ยวในประเทศเลขที่ 34/00535) บริการเรือนำเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง บริการเช่ารถ เหมาเรือ จัดแพ็คเก็จทัวร์ ในเกาะสมุยและบริเวณเกาะใกล้เคียงของทะเลอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 

ไฮซีย์ทัวร์

เราบริการเรือนำเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ในนามเรือ ไฮซีย์ทัวร์ ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เข้าไปดำเนินการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานฯ สำหรับนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง (อ.ช.4) รวมทั้งเป็นตัวแทนท้องถิ่นในพื้นที่เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

 

ปัจจุบันไฮเวย์ทราเวิล ยังได้เป็นตัวแทนและประสานงานด้านระเบียบการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการด่านศุลกากร และสาธารณสุข ตลอดจนคอยอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งผู้โดยสารและลูกเรือของเรือท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวเกาะสมุยและหมู่เกาะใกล้เคียง.